บทความน่าสนใจ
Home » Tag Archives: เด็ก

Tag Archives: เด็ก

เด็กอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ เป็นเด็กที่เก่ง ฉลาด ที่สามารถแสดงความอัจฉริยะออกมาได้อย่างแตกต่าง บางคนอาจคิดเก่ง คิดได้เร็ว ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเก่งหรือบางคนประดิษฐ์เก่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแววการแสดงออกตั้งแต่วัยเด็กที่พ่อแม่มีส่วนสร้างและพัฒนาขึ้นว่าเด็กๆจะแสดงออกในรูปแบบใด พ่อแม่หลายๆท่านย่อมต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราใช่ไหมคะ..? แต่ความเก่ง ฉลาด และความอัจฉริยะ อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปโดยไม่รู้ตัว และนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูต้องช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและช่วยกันเติมเต็มซึ่งจะส่งผลดีให้กับเด็กอย่างมากมายเลยค่ะ วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะ และมาช่วยกันปรับความสมดุลให้เด็กอัจฉริยะเจริญเติบโตอย่างมีความสุขกันดีกว่าค่ะ ลูกของเราเป็นเด็กอัจฉริยะหรือเปล่า..? คุณพ่อและคุณแม่ควรสังเกตลูกโดยดูว่าเด็กอัจฉริยะนั้นมักจะมีศักยภาพบางอย่างโดดเด่นกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน เช่น สามารถอ่านหนังสือได้เก่งกว่า เล่นของเล่นได้สร้างสรรค์และเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า (เพื่อนสร้างภูเขาทราย แต่ลูกของเรากลับวางผังเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบชัดเจน เป็นต้น) และที่สำคัญควรมีการวัดผลความอัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญ และมีนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยสังเกตพฤติกรรมของลูกด้วยค่ะ อาจทำการวัดผลผ่านเกม แบบทดสอบ การเล่นในมุมต่างๆแล้วประเมินความคิดและผลการเรียน เพราะเด็กบางคนมีแววความอัจฉริยะหลายด้าน บางคนเป็นเด็กอัจฉริยะตอนนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสามารถกลับเหมือนเด็กธรรมดา เพราะความอัจฉริยะสามารถเลือนหายไปได้ตามเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันค่ะ ข้อแนะนำในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเด็กอัจฉริยะในวัยเตรียมอนุบาล (จากสถาบันเด็กพรสวรรค์พิเศษของมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke University) ประเทศสหรัฐอเมริกา) 1. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆได้ดี 2. ดูมีวุฒิภาวะดีกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน 3. มีความสามารถในการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ต่างๆได้ดี และสนใจการอ่านหนังสือมาก 4. ชื่นชอบการทดลอง เพื่อหาคำตอบในการแก้ปัญหา 5. ชอบเล่นกับเด็กที่โตกว่า 6. สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ไว 7. ชอบที่จะใช้ความคิด แสดงความอยากรู้อยากเห็นด้วยความคิดที่ลึกซึ้งกว่าอายุ ...
Read More »

เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น

สมาธิสั้น (ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorders) เป็นความผิดปกติด้านพฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมของสมองในส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสมาธิ มักเกิดขึ้นกับเด็กบางคนที่อาจจะมีอาการซนมาก อยู่ไม่เป็นที่ เบื่อง่าย และการขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น โรคสมาธิสั้นนี้พบได้บ่อยในทุกประเทศทั่วโลก และประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในวัยเรียนเป็นโรคสมาธิสั้น พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 2-3 เท่า อาการเด็กสมาธิสั้นนี้สามารถดำเนินจนถึงช่วงของวัยรุ่นเลยนะคะ นอกจากนั้นการเกิดโรคเด็กสมาธิสั้นก็สามารถเกิดได้ตั้งแต่อายุ 3-7 ปี ดังนั้นเราจึงควรรู้ลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้น สังเกต และวิเคราะห์ เพื่อจะได้ปรึกษาคุณหมอต่อไปค่ะ ลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้น เด็กเล็กอายุประมาณ 3-5 ปี จะมีอาการไม่อยู่นิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น ระหว่างนั่งรับประทานอาหารได้เพียงคำเดียวก็ลุกขึ้นวิ่ง มักพูดแทรกและขัดจังหวะคนอื่น เป็นคนอดทนรอไม่ได้ เล่นของเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่นาน เล่นเสียงดังมากกว่าเด็กคนอื่น ไม่สามารถทำตามคำสั่งง่ายๆได้ ทั้งที่มีความเข้าใจและสื่อสารได้ปกติ ไม่ชอบแบ่งปัน ชอบแย่งของจากคนอื่น โดยไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกแย่ง และดูเหมือนกับมีพลังงานมากมายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไป – จะพบอาการได้ชัดกว่าในเด็กเล็ก มีอาการสำคัญ 3 กลุ่มอาการดังนี้ 1. การขาดสมาธิ (Inattention)   มีความสะเพร่า ไม่สามารถตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดได้ ...
Read More »

สิทธิเด็ก

สิทธิเด็ก

เด็กคือผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งนี้พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ก็ควรปฏิบัติต่อเด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ สีผิว หรือมีฐานะที่แตกต่างไปจากตน และไม่ใช้ความรุนแรงรูปแบบต่างๆกับเด็ก แต่ควรประพฤติปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมีประโยชน์ เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กมาฝากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ใหญ่ทุกท่านได้ทำความเข้าใจในเรื่องของสิทธิเด็กมากขึ้นกันค่ะ สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก มีสิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติ ว่าด้วยการอธิบายถึงขอบเขตของสิทธิเด็ก 4 ประการในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. สิทธิในการมีชีวิต : เด็กทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีสิทธิตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุคคลในครอบครัวอย่างดีที่สุด ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่พักอาศัย (ทีอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกาย) โภชนาการ และการบริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ 2. สิทธิในด้านพัฒนาการ : เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงความรู้สึกนึกคิด ศีลธรรม ความต้องการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก เช่น ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ...
Read More »