บทความน่าสนใจ
Home » Tag Archives: เด็กอัจฉริยะ

Tag Archives: เด็กอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ

เด็กอัจฉริยะ เป็นเด็กที่เก่ง ฉลาด ที่สามารถแสดงความอัจฉริยะออกมาได้อย่างแตกต่าง บางคนอาจคิดเก่ง คิดได้เร็ว ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเก่งหรือบางคนประดิษฐ์เก่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแววการแสดงออกตั้งแต่วัยเด็กที่พ่อแม่มีส่วนสร้างและพัฒนาขึ้นว่าเด็กๆจะแสดงออกในรูปแบบใด พ่อแม่หลายๆท่านย่อมต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราใช่ไหมคะ..? แต่ความเก่ง ฉลาด และความอัจฉริยะ อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปโดยไม่รู้ตัว และนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูต้องช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและช่วยกันเติมเต็มซึ่งจะส่งผลดีให้กับเด็กอย่างมากมายเลยค่ะ วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กอัจฉริยะ และมาช่วยกันปรับความสมดุลให้เด็กอัจฉริยะเจริญเติบโตอย่างมีความสุขกันดีกว่าค่ะ ลูกของเราเป็นเด็กอัจฉริยะหรือเปล่า..? คุณพ่อและคุณแม่ควรสังเกตลูกโดยดูว่าเด็กอัจฉริยะนั้นมักจะมีศักยภาพบางอย่างโดดเด่นกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน เช่น สามารถอ่านหนังสือได้เก่งกว่า เล่นของเล่นได้สร้างสรรค์และเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า (เพื่อนสร้างภูเขาทราย แต่ลูกของเรากลับวางผังเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบชัดเจน เป็นต้น) และที่สำคัญควรมีการวัดผลความอัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญ และมีนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยสังเกตพฤติกรรมของลูกด้วยค่ะ อาจทำการวัดผลผ่านเกม แบบทดสอบ การเล่นในมุมต่างๆแล้วประเมินความคิดและผลการเรียน เพราะเด็กบางคนมีแววความอัจฉริยะหลายด้าน บางคนเป็นเด็กอัจฉริยะตอนนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสามารถกลับเหมือนเด็กธรรมดา เพราะความอัจฉริยะสามารถเลือนหายไปได้ตามเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันค่ะ ข้อแนะนำในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเด็กอัจฉริยะในวัยเตรียมอนุบาล (จากสถาบันเด็กพรสวรรค์พิเศษของมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke University) ประเทศสหรัฐอเมริกา) 1. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆได้ดี 2. ดูมีวุฒิภาวะดีกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน 3. มีความสามารถในการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ต่างๆได้ดี และสนใจการอ่านหนังสือมาก 4. ชื่นชอบการทดลอง เพื่อหาคำตอบในการแก้ปัญหา 5. ชอบเล่นกับเด็กที่โตกว่า 6. สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ไว 7. ชอบที่จะใช้ความคิด แสดงความอยากรู้อยากเห็นด้วยความคิดที่ลึกซึ้งกว่าอายุ ...
Read More »